Цей документ є невід'ємною частиною договору-оферти про надання послуги хостингу додатків і купівлі-продажу програмних продуктів (далі «Договір-оферта») між вами в якості суб'єкта персональних даних (далі «Суб'єкт ПД») і ФОП «Владов В.Ю.» в якості оператора персональних даних (далі «Оператор ПД»).

1. Обробка та захист персональних даних

1.1. Оператор ПД здійснює збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, блокування, видалення персональних даних відповідно до чинного законодавства.

1.2. Оператор ПД здійснює обробку персональних даних виключно з метою виконання своїх зобов'язань за Договором-оферті перед Суб'єктом ПД.

1.3. Обробка і зберігання персональних даних здійснюються в електронному вигляді з використанням засобів автоматизації на спеціалізованих серверах із забезпеченням конфіденційності та дотриманням положень про захист персональних даних, передбачених законодавством.

1.4. Обробка персональних даних здійснюється з урахуванням таких вимог:

  • Суб'єкт ПД має підтвердити свою згоду на обробку персональних даних, наданих через будь-які веб-форми на сайтах Оператора ПД, шляхом заповнення спеціального поля перед відправкою персональних даних.
  • Суб'єкт ПД дає згоду на обробку своїх персональних даних, які не є спеціальними або біометричними, в тому числі, але не обмежуючись наступними даними: номери контактних телефонів, адреса проживання, адреси електронної пошти, місце роботи і займана посада, призначені для користувача дані (відомості про місцезнаходження, тип і версія операційної системи, тип і версія браузера, тип пристрою і дозвіл його екрану, джерело переходу на сайт, включаючи адресу сайту-джерела і текст розміщеного на ньому рекламного оголошення, мова операційної системи і браузера, список відвіданих сторінок і виконаних на них дій , IP-адреса.
  • Оператор ПД і не виконує жодних персональні дані спеціальної категорії, в тому числі дані про політичних, релігійних, інших переконаннях, про членство в громадських об'єднаннях або профспілкової діяльності, про приватну і інтимного життя Суб'єкта ПД.

1.5. Згода на обробку персональних даних діє безстроково з моменту надання даних Суб'єктом ПД і може бути відкликана шляхом подання заяви Оператору ПД. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Суб'єктом ПД відповідної заяви у вільній письмовій формі на адресу електронної пошти info@okay-cms.com

2. Передача персональних даних

2.1 Оператор ПД надає доступ до персональних даних лише Суб'єкту ПД або його законному представнику відповідно до вимоги законодавства.

2.2 Оператор ПД не передати персональні дані, отримані від Суб'єкта ПД, третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. Права Суб'єкта ПД

3.1. Суб'єкт ПД або його законний представник має право вимагати уточнення персональних даних у разі, якщо вони змінилися або якщо при їх наданні були допущені неточності.

3.2. Суб'єкт ПД або його законний представник має право вимагати блокування або знищення наданих персональних даних в разі розірвання Договору-оферти і відмови від подальшого обслуговування Оператором ПД.

увійдіть в особистий кабінет
Завантажити OkayCMS
version 4.0.5